Συλλογή Φωτογραφιών

Αναζήτηση για "Βουλγαρία"

Go
285 εγγραφές [112]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:66684
Συλλογή:ΙMMA
Περιγραφή:Αναμνηστική φωτογραφία, σε εσωτερικό χώρο του Κωνσταντίνου Αμβράσογλου από τη Στενήμαχο Βουλγαρίας, ντυμένου με πολιτικά.
Ειδική περιγραφή & μέρη:Φωτοτυπία από φωτογραφία Εμπρόσθια όψη Ασπρόμαυρη Χαρτόνι
Διαστάσεις:23,8 χ 17,7
Τόπος: ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευαστής/εκδότης/σχεδιαστης και τόπος:Unknovn
Φωτογράφος:Unknovn