Συλλογή Φωτογραφιών

Αναζήτηση για "Βουλγαρία"

Go
285 εγγραφές [69]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:62376
Συλλογή:Megas
Περιγραφή:Πορτραίτο της Καραγιούλεβα Λιούμπα, από την Αχρίδα. Γεννήθηκε το 1898 και σκοτώθηκε στις 17 Μαίου 1923 στην Αχρίδα. Υπήρξε εκπαιδευτικός και δρούσε ενεργά στις κινήσεις των Βουλγάρων της περιοχής της Αχρίδας.
Ειδική περιγραφή & μέρη:Ενότητα ΙΧ, σελίδα CLΙV, φωτογραφία 524. Ασπρόμαυρη φωτογραφία. Φωτογραφία απο το πρωτότυπο.
Διαστάσεις:7 χ 5
Τόπος: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ\ΚΑΖΑΣ ΑΧΡΙΔΑΣ\ΑΧΡΙΔΑ