Συλλογή Φωτογραφιών

Αναζήτηση για "βουλγαρική "

Go
88 εγγραφές [46]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:72057
Συλλογή:Nikoltsios
Περιγραφή:Επιστολικό δελτάριο, το οποίο απεικονίζει στρατιώτες στη μάχη του Λουλέ-Μπουργκάς(Αρκαδιούπολη, μεταξύ Ανδριανούπολης και Κωνσταντινούπολης). Στο βάθος διακρίνονται να κυματίζουν η βουλγαρική και η τούρκικη σημαία.
Ειδική περιγραφή & μέρη:Έγχρωμο επιστολικό δελτάριο, το οποίο στην εμπρόσθια του όψη αριστερά φέρει τίτλο γραμμένο στη βουλγαρική:"Yzestotsenoto 5-Dvevno srazenie pri Liole-Byrgas."
Διαστάσεις:14X9
Κατασκευαστής/εκδότης/σχεδιαστης και τόπος:Ivan R. Slivkof Ct-Zagora.