Συλλογή Φωτογραφιών

Αναζήτηση για "βουλγαρικό"

Go
118 εγγραφές [30]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:63504
Συλλογή:Megas
Περιγραφή:Συλλογική αναμνηστική φωτογραφία των μαθητών και καθηγητών του βουλγαρικού γυμνασίου αρρένων Θεσσαλονίκης, κατά το σχολικό έτος 1888-1889. Εκατέρωθεν των παιδιών διακρίνονται οι φύλακές τους (καβάσηδες). Το βουλγαρικό γυμνάσιο ιδρύθηκε το 1880 και στεγάστηκε σε κτήριο που αγόρασε η Εξαρχία στις 17 Ιανουαρίου 1882. Λειτούργησε χωρίς διακοπή για 33 ολόκληρα χρόνια. Οι περισσότεροι μαθητές του ήταν από τα βιλέτια Μοναστηρίου, Σκοπίων, Θράκης ακόμη και από τη Βουλγαρία. Στο σχολείο συστεγαζόταν και οικοτροφείο, εκτός από την περίοδο 1899-1907. Πολλοί μαθητές του ήταν μέλη της ΕΜΕΟ και άλλων βουλγαρικών οργανώσεων, όπως οι 'Βαρκάρηδες/Θαλασσόλυκοι' (Gemidji). Το κτήριο βρισκόταν στη γωνία των σημερινών οδών Αγίας Σοφίας και Ολύμπου.
Ειδική περιγραφή & μέρη:Επιστολικό δελτάριο Εμπρόσθια Όψη Ασπρόμαυρη, με λευκό πλαίσιο στην κάτω πλευρά, μέσα στο οποίο φέρει τίτλο στα βουλγαρικά και γαλλικά: 'Professeurs et eleves du Gymnase de Salonique pendant l' annee 1888-89'.
Διαστάσεις:14 χ 09
Ενδυμασία:Οι μαθητές του του βουλγαρικού γυμανσίου φέρουν αστικές στολές των αρχών του 1900.
Τόπος: ΕΛΛΑΔΑ\KAΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ\ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ\KAΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ\ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ\ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ