Συλλογή Φωτογραφιών

Αναζήτηση για "1903"

Go
428 εγγραφές [2]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:56618
Συλλογή:ΙMMA
Περιγραφή:Ολόσωμη αναμνηστική φωτογραφία, σε εσωτερικό χώρο (φωτογραφείο) του ένοπλου Ιωάννη Τσακτσίρα ντυμένου με στρατιωτική στολή και κρατώντας το όπλο του παρά πόδα.
Ειδική περιγραφή & μέρη:Φωτοτυπία απο φωτογραφία Εμπρόσθια όψη Ασπρόμαυρη Χαρτόνι
Διαστάσεις:23,8 χ 17,7
Οπλισμός:Κρατάει αραβίδα Μάνλιχερ Μ 1903 και στη ζώνη φέρει τα φυσίγγιά της και μαχαίρι.
Τόπος: ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευαστής/εκδότης/σχεδιαστης και τόπος:Unknovn
Φωτογράφος:Unknovn