Συλλογή Φωτογραφιών

Εμφάνιση όλων

Go
5.330 εγγραφές [242]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:56920
Συλλογή:ΙMMA
Περιγραφή:Ολόσωμη φωτογραφία, σε εσωτερικό χώρο (φωτογραφείο), του καθήμενου ένοπλου Χρήστου Παπαδόπουλου από την Αμμουδιά Σερρών.
Ειδική περιγραφή & μέρη:Φωτοτυπία από φωτογραφία Εμπρόσθια όψη Ασπρόμαυρη Χαρτόνι
Διαστάσεις:23,8 χ 17,7
Οπλισμός:Κρατάει αραβίδα Μάνλιχερ. Στη ζώνη του φέρει τα φυσίγγιά της και μαχαίρι.
Τόπος: ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευαστής/εκδότης/σχεδιαστης και τόπος:Unknovn
Φωτογράφος:Unknovn