Συλλογή Φωτογραφιών

Αναζήτηση για "Αβράσογλου"

Go
10 εγγραφές [4]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:58432
Τίτλος:ΦΥΓΑΔΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ
Συλλογή:ΙMMA
Περιγραφή:Φωτογραφία του Ιωάννη Αβράσογλου, αξιωματικού του ελληνικού στρατού, ο οποίος, το Δεκέμβριο του 1904, τοποθετήθηκε στο προξενείο Θεσσαλονίκης, με το ψευδώνυμο Ιωάννης Αμβρακιώτης. Παρέμεινε έως το Δεκέμβριο του 1906, οπότε και φυγαδεύτηκε από το προξενείο, μετά την εμπλοκή του στην οργάνωση σώματος στην περιοχή του Κιλκίς και την ολιγόμηνη φυλάκιση του. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί σε χώρο εντός του προξενείου, κατά πάσα πιθανότητα τη μέρα της φυγάδευσης του Γεωργίου Κακουλίδη. Στο βάθος διακρίνεται ένας χάρτης της Μακεδονίας, μεγάλων διαστάσεων.
Διαστάσεις:6,2 χ 7,8
Τόπος: ΕΛΛΑΔΑ\KAΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ\ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ\ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Φωτογράφος:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ