Συλλογή Φωτογραφιών

Εμφάνιση όλων

Go
5.330 εγγραφές [327]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:57100
Συλλογή:ΙMMA
Περιγραφή:Αναμνηστική φωτογραφία του οπλαρχηγού Κωνσταντίνου Κώττα (στο κέντρο καθήμενος) με τους υιούς του Δημήτριο και Σωτήριο (στα αριστερά του) και τον υπασπιστή του Σίμο Στογιάννη (όρθιος στα δεξιά του).
Ειδική περιγραφή & μέρη:Ασπρόμαυρη φωτοτυπία επικολλημένη σε χαρτόνι, στο κάτω μέρος του οποίου φέρει λεζάντα σε λευκό πλαίσιο, με τίτλο ''Ο Μακεδών οπλαρχηγός ΚΩΤΑΣ μετά των υιών του''.
Διαστάσεις:17,7Χ23,8
Τόπος: ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευαστής/εκδότης/σχεδιαστης και τόπος:ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Φωτογράφος:ΑΓΝΩΣΤΟΣ