Συλλογή Φωτογραφιών

Εμφάνιση όλων

Go
5.330 εγγραφές [3862]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:71334
Συλλογή:KOUKOUDIS
Περιγραφή:Πορτραίτο το οποίο απεικονίζει, τον Μαργαρίτη Γ. Δήμιτσα σε ώριμη ηλικία. Ο Μαργαρίτης Δήμιτσας Μοσχοπολιάνος Βλάχος από την Αχρίδα, το 1868 προσκλήθηκε και ανέλαβε το έργο της διεύθυνσης της ελληνικής σχολής στη Θεσσαλονίκη, που εκείνη την περίοδο είχε αναβαθμιστεί σε γυμνάσιο και είχε καταστεί το ανώτατο ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Μακεδονία.
Ειδική περιγραφή & μέρη:Ασπρόμαυρη ψηφιοποιημένη φωτογραφία, η οποία στο κάτω μέρος αναγράφει τα εξής:'ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Γ.ΔΗΜΙΤΣΑΣ".
Διαστάσεις:5,5X8
Τόπος: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ\KAΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ\KAΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ\ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ