Συλλογή Φωτογραφιών

Αναζήτηση για "Πετροπουλάκη "

Go
10 εγγραφές [6]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:67592
Συλλογή:Nikoltsios
Περιγραφή:Επιζωγραφισμένη φωτογραφία του Αντωνίου Τσίτουρα (και όχι του καπετάν Λεωνίδα, όπως λανθασμένα αναγράφεται στη λεζάντα) από τον Ασλάναγα Μεσσηνίας. Συμμετείχε αρχικά στο σώμα του Νικόστρατου Καλομενόπουλου (καπετάν Νίδα) και μετά την αιχμαλωσία του τελευταίου στη μάχη της Μπελκαμένης (Χρυσοπηγής), συνέχισε τον αγώνα ως οπλαρχηγός του ανθυπολοχαγού Χρήστου Τσολακόπουλου (καπετάν Ρέμπελου). Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί σε εσωτερικό χώρο φωτογραφείου, εν μέσω αντικειμένων που αναπαριστούν στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (και όχι στους βράχους του Μυριχόβου, όπως χαρακτηριστικά αναγράφει η λεζάντα). Το επιστολικό δελτάριο έχει τυπωθεί στην Αθήνα. [Παρέβαλε τη σχεδιαστική απεικόνιση του Λεωνίδα Πετροπουλάκη, η οποία έχει ως πρότυπο αυτή τη φωτογραφία].
Ειδική περιγραφή & μέρη:Επιστολικό δελτάριο Εμπρόσθια όψη. Ασπρόμαυρο, με λευκό περιμετρικό πλαίσιο στην κάτω πλευρά του οποίου φέρει τίτλο στα ελληνικά: 'Ο ΗΡΩΣ ΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ' που ωστόσο δεν ανταποκρίνεται το περιεχόμενο της φωτογραφίας.
Διαστάσεις:14 χ 09
Οπλισμός:Φέρει αραβίδα Μάουζερ Μ 1902. Στη μέση φέρει τα φυσίγγιά του σε δερμάτινες παλάσκες.
Τόπος: ΕΛΛΑΔΑ