Συλλογή Φωτογραφιών

Εμφάνιση όλων

Go
5.330 εγγραφές [551]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:57650
Συλλογή:ΙMMA
Περιγραφή:Φωτογραφία του Ιωάννη Αβράσογλου, αξιωματικού του ελληνικού στρατού, ο οποίος, το Δεκέμβριο του 1904, τοποθετήθηκε στο προξενείο Θεσσαλονίκης, με το ψευδώνυμο Ιωάννης Αμβρακιώτης. Παρέμεινε έως το Δεκέμβριο του 1906, οπότε και φυγαδεύτηκε από το προξενείο, μετά την εμπλοκή του στην οργάνωση σώματος στην περιοχή του Κιλκίς και την ολιγόμηνη φυλάκιση του. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από την πλευρά του προξενείου, στο χώρο μπροστά από την υπό ανέγερση μητρόπολη.
Διαστάσεις:7 χ 9,6
Τόπος: ΕΛΛΑΔΑ\KAΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ\ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ\ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Φωτογράφος:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ