Συλλογή Φωτογραφιών

Εμφάνιση όλων

Go
5.330 εγγραφές [576]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:57700
Συλλογή:ΙMMA
Περιγραφή:Αναμνηστική φωτογραφία, στα χιόνια, δύο ενεργών στελεχών του προξενείου Θεσσαλονίκης, την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. Στα αριστερά διακρίνεται ο λοχαγός Μιχαήλ Μωραΐτης, από την Αθήνα, ο οποίος στα 1904 εργάστηκε στο προξενείο. Στα δεξια διακρίνεται ο Δημήτριος Κάκκαβος, ο οποίος κι αυτός το 1904 διορίσθηκε, τυπικά, ως ειδικός γραφέας στο προξενείο Θεσσαλονίκης. Και οι δύο, λίγο αργότερα, συμμετείχαν στον Αγώνα ως επικεφαλής σωμάτων.
Διαστάσεις:6,7 χ 9,6
Τόπος: ΕΛΛΑΔΑ
Φωτογράφος:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ