Συλλογή Φωτογραφιών

Εμφάνιση όλων

Go
5.330 εγγραφές [669]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:58024
Συλλογή:ΙMMA\ΙΜΜΑ 02.1
Περιγραφή:Φωτογραφία του παπα - Γεώργιου Σιωνίδη (1873-1934) από τη Μπογδάντσα Γευγελής.