Συλλογή Φωτογραφιών

Εμφάνιση όλων

Go
5.330 εγγραφές [704]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:58126
Συλλογή:ΙMMA\ΙΜΜΑ 02.1
Περιγραφή:Επιστολικό δελτάριο με αποδέκτη τον Φιλόλαο Πηχέωνα στην Αδριανούπολη, με ημερομηνία αποστολής 2/6/1922.