Συλλογή Φωτογραφιών

Εμφάνιση όλων

Go
5.330 εγγραφές [766]
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ID:58342
Συλλογή:ΙMMA
Περιγραφή:Φωτογραφία του Δημοσθένη Φλωριά, ο οποίος στάλθηκε στο προξενείο Σερρών στα 1906 στη θέση του Κουρεβέλη ως ειδικός γραφέας και εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικότερους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα στην Ανατολική Μακεδονία. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί σε μια αίθουσα, εντός του προξενείου Θεσσαλονίκης.
Διαστάσεις:6,8 χ 10
Τόπος: ΕΛΛΑΔΑ\KAΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ\ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ\ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Φωτογράφος:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ