Αναζήτηση

Go
Προβολή εικόνων
Περισσότερα εκθέματα...

Αίθουσα Γ΄

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναπαράσταση του γραφείου του Γενικού Προξένου

Το γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη υπήρξε το επιτελικό κέντρο του Μακεδονικού Αγώνα. Το στελέχωναν διπλωμάτες και επίλεκτοι αξιωματικοί. Εργάζονταν ως «ειδικοί γραφείς». Εκτιμούσαν την κατάσταση, έρχονταν σε επαφή με εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες, με τους ένοπλους αντάρτες και τις τοπικές επιτροπές του Αγώνα. Το Γενικό Προξενείο συνεργαζόταν με τα υπόλοιπα ελληνικά προξενεία και υποπροξενεία στη Μακεδονία και διηύθυνε τις επιχειρήσεις, όπως και με το Μακεδονικό Κομιτάτο του Δημήτρη Καλαποθάκη, που οργάνωνε τον αγώνα στην Αθήνα.

Εξέχουσα προσωπικότητα υπήρξε ο Λάμπρος Κορομηλάς (1856-1923), ο οποίος διετέλεσε Γενικός Πρόξενος από το Μάιο του 1904 έως το καλοκαίρι του 1906. Αυτός οργάνωσε μεθοδικά το Μακεδονικό Αγώνα. Η επιτυχημένη δράση του προκάλεσε τις διαμαρτυρίες της οθωμανικής κυβέρνησης, που ανάγκασε την ελληνική να τον ανακαλέσει από την προξενική του θέση στη Θεσσαλονίκη. Εντούτοις, πήρε τον τίτλο του Γενικού Επιθεωρητή των ελληνικών προξενείων της Μακεδονίας και συνέχισε τη δράση του έως τα τέλη του 1907, οπότε διορίστηκε πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον.

Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2018 11:48