Δραστηριότητες το 2019

  • Έφυγε η Βιολέττα Παπαθανασίου

    Εάν η απώλεια είναι συνάρτηση της προσφοράς, τότε το κενό που αφήνει ο θάνατος της Βιολέττας Παπαθανασίου είναι τεράστιο. Από τον καιρό που ήταν δασκάλα στο χωριό Μελάς των Κορεστείων, τάχτηκε ολοκληρωτικά στον αγώνα για την εκπαίδευση των μαθητών της...