Διάλεξη με με θέμα: «Η συμβολή της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Θεσσαλονίκης στο Μακεδονικό Αγώνα και στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912»

Στις 28 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου θα πραγματοποιηθεί ομιλία από την Πρόεδρο της «Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Θεσσαλονίκης», κ. Χαρούλα Φακίδου-Σαββαΐδου, με θέμα: «Η συμβολή της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Θεσσαλονίκης στο Μακεδονικό Αγώνα και στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912».

Επιστροφή