Δραστηριότητες το 2016

Σεμινάριο με τίτλο: «Το Θέατρο Σκιών στο σύγχρονο σχολείο», Παρασκευή 21/10/2016,


Με αφορμή σχετική έκθεση και συγκεκριμένα τμήμα της έκθεσης «Το Θέατρο Σκιών στην Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην Αθήνα από το Δεκέμβριο 2015 έως και τον Ιούνιο του 2016 η οποία θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα από τη νέα χρονιά, το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης διοργανώνει σε συνεργασία με το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών που εδρεύει στη Γρανάδα της Ισπανίας σεμινάριο, την Παρασκευή 21/10/2016, με τίτλο: «Το Θέατρο Σκιών στο σύγχρονο σχολείο» και βασικούς στόχους την πολιτιστική και κοινωνική προσέγγιση του Θεάτρου Σκιών τη γνωριμία με την ιστορία και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και με τους τρόπους αξιοποίησής του στην εκπαίδευση.

Επιστροφή