Συνέδριο «Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και ενσωμάτωση»

Το διήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες ερευνητές στο αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα (παραπομπή) παρουσίασαν τα συμπεράσματα των ερευνών τους γύρω από το θέμα των δημιουργίας των προσφύγων στα Βαλκάνια τον 20 αι. και της ενσωμάτωσής τους στις σύγχρονες κοινωνικές δομές.

Επιστροφή