Δραστηριότητες το 2015

Η Θεσσαλονίκη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Η έκθεση εγκαινιάστηκε την 26η Οκτωβρίου, 2015 και φιλοξενήθηκε στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.

Επιστροφή