Δραστηριότητες το 2016

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι «1912-1913»

Έκθεση που φιλοξενήθηκε στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης από 21 έως 31 Οκτωβρίου, 2016.

Στις 29 Οκτωβρίου 2016 παρουσιάστηκε στο Φυλάκιο «Ακρίτας» του Κιλκίς.

Επιστροφή