Δραστηριότητες το 2016

H προσφορά των Κυπρίων στους Αγώνες του Έθνους από την Επανάσταση του ’21 στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Συνδιοργάνωση έκθεσης με την ΧVI Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού Η έκθεση φιλοξενήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Διδυμοτείχου τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2016.

Επιστροφή