Δραστηριότητες το 2015

Η Βρετανική παρουσία στη Μακεδονία και τη Μακεδονική ενδοχώρα


Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκθέσεων του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Επιστροφή