Δραστηριότητες το 2015

Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897


Η περιοδική έκθεση του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα φιλοξενήθηκε στο Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας από 1 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015. Η έκθεση αφορά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897. Σκοπός της έκθεσης είναι η σχέση του συγκεκριμένου πολέμου με τον Μακεδονικό Αγώνα. Ο επισκέπτης καλείται να εκτιμήσει πώς από τη στρατιωτική ήττα και την ηθική απογοήτευση περάσαμε στην πανεθνική ανάκαμψη που οδήγησε στους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους. Εκτίθενται αρκετά κειμήλια και έντυπο υλικό της περιόδου που προέρχονται από τις συλλογές τριών συνεργατών του Μουσείου, των κκ. Βασίλη Νικόλτσιου, Άγγελου Παπαιωάννου και Αλέξανδρου Χαΐτογλου.

Φωτογραφικό υλικό:

Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Βασίλειος Νικόλτσιος
Άγγελος Παπαιωάννου
Αλέξανδρος Χαίτογλου

Κείμενα:

Βασίλης Κ. Γούναρης

Σχέδια στρατιωτικών στολών:

Ιωάννης Μυλωνάς

Τόπος έκθεσης:

Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας

Επιστροφή