Δραστηριότητες το 2015

Ο Φιλελληνισμός από το 1821 μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-13

Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015.

Επιστροφή