Δραστηριότητες το 2015

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, 1912-1913

Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου, από 17 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015.

Επιστροφή