Έτσι πολεμήσαμε το ’40

Συνδιοργάνωση έκθεσης με το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, όπου και φιλοξενήθηκε η έκθεση από 27 Οκτωβρίου 2013 έως 31 Ιανουαρίου 2014.

Επιστροφή