1821

Συνδιοργάνωση έκθεσης με το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, όπου και φιλοξενήθηκε η έκθεση από 24 Μαρτίου 2013 έως 28 Φεβρουαρίου 2014

Επιστροφή