Ο Φιλελληνισμός στην Ευρώπη από τον Διαφωτισμό στον 20ό αιώνα

Η έκθεση συνδιοργανώθηκε με το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και φιλοξενήθηκε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες από 7 έως 14 Απριλίου, 2014 και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2014.

Επιστροφή