Ημερίδα για το Μακεδονικό Ζήτημα στον κυβερνοχώρο (Internet)

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Τύπου στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα. Συνεργάτες του ΚΕΜΙΤ παρουσίασαν την μέχρι τότε δραστηριότητα της ελληνικής πλευράς και των άλλων βαλκανικών λαών στον κυβερνοχώρο τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά και ανακοίνωσαν τη δημιουργίας του www.macedonian-heritage.gr ως μορφή παρέμβασης στα τεκταινόμενα για το Μακεδονικό στο Internet.

Επιστροφή