Ο Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908

Έκθεση που φιλοξενήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ελευθερούπολης Καβάλας τον Σεπτέμβριου του 2012.

Επιστροφή