Ο Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908

Έκθεση που φιλοξενήθηκε στο Στρατιωτικό Μουσείο Κομοτηνής τον Μάιο του 2011 και στο Βογατσικό Καστοριάς τον Ιούλιο του 2011.

Επιστροφή