Ο Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908

Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Δήμο Δράμας τον Ιούνιο του 2010 στο πλαίσιο των Ελευθερίων 2010 και στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών με τη συνεργασία του Γενικού Επιτελείου Στρατού από 12 έως 17 Οκτωβρίου 2010.

Επιστροφή