Η κοινωνική και οικογενειακή ζωή στα Βλαχοχώρια της Μακεδονίας στις αρχές του 20ού αιώνα

Η έκθεση, φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης από 11 έως 18 Μαΐου 2008 και στο Πνευματικό Κέντρο Ηράκλειας Σερρών από 22 έως 28 Σεπτεμβρίου 2008.

Επιστροφή