Ο Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908

Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην Ακαδημία Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης στην Ξάνθη από 21/9 έως 31/10/2008.

Επιστροφή