Ο Μακεδονικός Αγώνας υπόθεση όλων των Ελλήνων

Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην Ακαδημία Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης στην Ξάνθη από 21/9 έως 31/10/2008 και στην Εταιρία Φωκικών Μελετών στην Άμφισσα Φωκίδας από 11/11 έως 19/11/2008.

Επιστροφή