Στη Μακεδονία του Μακεδονικού Αγώνα

Έκθεση που οργανώθηκε σε συνεργασία με το Λαογραφικό Μουσείο Λητής.

Επιστροφή