Οι Χάρτες του Μακεδονικού Ζητήματος

Έκθεση που οργανώθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Χαρτοθήκη και τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή