Ο Μακεδονικός Αγώνας υπόθεση όλων των Ελλήνων

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης στις 11/10/2006 και παρουσίασε την προσφορά των μη Μακεδόνων στον Μακεδονικό Αγώνα.Η έκθεση έχει διατεθεί για εξάμηνη παρουσίαση στο Στρατιωτικό Μουσείο της Καλαμάτας.

Επιστροφή