Δραστηριότητες το 2017

Πρόσκληση σε ομιλία


Το Σωματείο των Φίλων του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα σας προσκαλεί την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 7:00 μ. μ.,
στην ομιλία του κ. Alan Wakefield, συγγραφέα και προέδρου της Salonika Campaign Society, με θέμα:

Mountains, Mules and Malaria - Soldiering with the British Salonika Force 1915-1918
Βουνά, μουλάρια κι ελονοσία: Με το στρατό της Βρετανικής Δύναμης Θεσσαλονίκης 1915-1918

Η ομιλία εξετάζει τις εμπειρίες των Βρετανών στρατιωτών που υπηρέτησαν στο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης την περίοδο του Α ́ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ομιλητής αναφέρεται στη φύση του πολέμου και των γενικότερων συνθηκών χρησιμοποιώντας μαρτυρίες από επιστολές, ημερολόγια και αναμνήσεις. Έμφαση δίνεται στις κλιματολογικές συνθήκες, το ανάγλυφο του εδάφους και τις διάφορες ασθένειες που επηρέασαν τη ζωή και τις δραστηριότητες των Βρετανών κατά τη διάρκεια του πολέμου, παρέχοντας παράλληλα μια εικόνα της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας εκείνη τη χρονική περίοδο.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων "Αλέξανδρος Χαΐτογλου" του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Προξένου Κορομηλά 23 (δίπλα από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης), τηλ. 2310 229778.

Είσοδος ελεύθερη. Η ομιλία θα δοθεί στην αγγλική γλώσσα και θα υπάρχει μετάφραση στην ελληνική.

Επιστροφή