Δραστηριότητες το 2018

Ιστορίες από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα: Η Μοδέστειος Σχολή


Το ιστορικό σχολείο του Πισοδερίου ανεγέρθηκε με κληροδότημα του Αρχιμανδρίτη Μόδεστου, το 1902. Το κτήριο ήταν χωρισμένο σε δύο διαμερίσματα, τα οποία δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Στο βόρειο ήταν το σχολείο θηλέων και στο νότιο το σχολείο αρρένων. Το 1903 λειτούργησε στο ίδιο κτήριο, με την οικονομική υποστήριξη του Προξενείου Μοναστηρίου, Οικοτροφείο αρρένων και θηλέων μέχρι το 1912.

Την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα η Μοδέστειος Σχολή προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες. Το βασικό ζητούμενο στη Μακεδονία ήταν η τόνωση του εθνικού φρονήματος των κατοίκων και γι’ αυτό το λόγο η εκπαίδευση ήταν σημαντική ελληνική προτεραιότητα. Επομένως, οι δάσκαλοι καλούνταν να συνδυάσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού, του πράκτορα και του βοηθού των Μακεδονομάχων. Σήμερα, μετά από 65 χρόνια λειτουργίας, στο αναπαλαιωμένο αυτό κτήριο στεγάζεται ένας παραδοσιακός ξενώνας.

Επιστροφή