Παρουσίαση ηλεκτρονικής βάσης πολυμέσων «Μακεδονομάχος»

Τον Ιούνιο παρουσιάστηκε η multimedia βάση δεδομένων του ΚΕΜΙΤ που περιλαμβάνει στοιχεία (βιογραφικά, φωτογραφίες, έγγραφα, αρχειακό υλικό) για όλους τους γνωστούς και τους λιγότερο γνωστούς μακεδονομάχους. Στη βάση ενσωματώθηκε η μηχανογραφημένη επετηρίδα 4.500 Μακεδονομάχων, μεγάλο μέρος του φωτογραφικού αρχείου που ψηφιοποιήθηκε ειδικά για την περίσταση, μέρος της μηχανογραφημένης βιβλιογραφίας για το Μακεδονικό Αγώνα, ιστορικά έγγραφα, τριανταπέντε λαϊκοί σκοποί από όλη την Ελλάδα και βιογραφικά στοιχεία για 1.000 περίπου Μακεδονομάχους.

Η βάση δεδομένων βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο του μουσείου και είναι άμεσα προσβάσιμη από τους επισκέπτες.

Επιστροφή