Εορτασμός 100 ετών λειτουργίας του κτιρίου

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 ετών από την ανέγερση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο, οργανώθηκε εκδήλωση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με εισηγητές τους Ε.Χεκίμογλου, διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Νεότερες ειδήσεις για την περιοχή και το κτίριο του Ελληνικού Γενικού Προξενείου Θεσσαλονίκης», την Θ.Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, αρχιτέκτονα-μηχανικό με θέμα «Το χρονικό της ανέγερσης και την αρχιτεκτονική του Ελληνικού γενικού Προξενείου Θεσσαλονίκης», τον Γ.Τουσίμη, ερευνητή των Ιστορικών Αρχείων με θέμα «Η λειτουργία και το προσωπικό του Ελληνικού γενικού προξενείου Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή του ως το Μακεδονικό Αγώνα» και τον Β.Γούναρη, διευθυντή του ΚΕΜΙΤ με θέμα «Το Ελληνικό Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης ως επιτελικό κέντρο του Μακεδονικού Αγώνα».

Επιστροφή