Δραστηριότητες το 2019

Αναβολή της παρουσίασης του βιβλίου «Η σφαγή των προξένων. Θεσσαλονίκη 1876»


Λόγω ανωτέρας βίας, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019, παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μέγα "Η σφαγή των Προξένων. Θεσσαλονίκη 1876".
Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Επιστροφή