Δραστηριότητες το 2019

Νέα τιμολογιακή πολιτική στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα


Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική το αντίτιμο εισόδου του Μουσείου πλησιάζει αυτό των υπόλοιπων μουσειακών χώρων της πόλης, παραμένοντας συγκριτικά στα χαμηλότερα επίπεδα.

Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μερική τόνωση των εσόδων του, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς, ως γνωστόν το Μουσείο είναι ΝΠΙΔ και η επιβίωσή του στηρίζεται στις ευγενείς χορηγίες ιδιωτών, στα έσοδα από τις ξεναγήσεις και στα εκπαιδευτικά του προγράμματα και δεν χρηματοδοτείται από οποιονδήποτε κρατικό φορέα.

Η τιμολογιακή του πολιτική προβλέπει επιπλέον, όπως συμβαίνει σε όλα τα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης και ομαδικό εισιτήριο, όπου οι επισκέπτες, όταν συμπληρώνουν τον αριθμό των πέντε ατόμων θα παίρνουν το ένα εισιτήριο δωρεάν. Επίσης, κατά τις ομαδικές επισκέψεις (από δέκα άτομα και πάνω), θα παρέχεται δωρεάν ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου, ύστερα από τηλεφωνική κράτηση. Να σημειωθεί ότι το εισιτήριο παρέχει πρόσβαση όχι μόνο στους κυρίως χώρους, αλλά και στις περιοδικές εκθέσεις που διοργανώνονται στο Μουσείο.

Ευελπιστούμε ότι θα στηρίξετε και αυτή τη φορά το Μουσείο μας.

Επικοινωνία

Επιστροφή