Συμμετοχή στα «Δημήτρια» Θεσσαλονίκης

Το Μουσείο συμμετείχε στα «Δημήτρια» παρουσιάζοντας μέρος του φωτογραφικού αρχείου του.

Επιστροφή