Συμμετοχή στα «Δημήτρια» Θεσσαλονίκης

Το Μουσείο συμμετείχε στα «Δημήτρια» από κοινού με το Δήμο Θεσσαλονίκης για την οργάνωση έκθεσης βιβλίου που λειτούργησε στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα «Ο Μακεδονικός Αγών. Ιστορία-Λογοτεχνία». Η έκθεση διήρκεσε από 9 έως 18 Οκτωβρίου 1990.

Μετά την έκθεση εκδόθηκε από το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου κατάλογος ιστορικής και λογοτεχνικής βιβλιογραφίας γύρω από το Μακεδονικό Αγώνα με τη συνεργασία του ΚΕΜΙΤ.

Επιστροφή