Συμπόσιο για τα 80 χρόνια από την έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα

Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα μετείχε ως συνδιοργανωτής μαζί με το ΙΜΧΑ, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και άλλους φορείς στη διοργάνωση του Α' μεγάλου συμποσίου με θέμα το Μακεδονικό Αγώνα. Η ποσότητα και η ποιότητα των ανακοινώσεων ουσιαστικά έθεσε εκ νέου το Μακεδονικό Αγώνα σε περίοπτη θέση στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και βελτίωσε κατά πολύ τη γνώση των ιστορικών για την ταραγμένη αυτή περίοδο.

Η εναρκτήρια συνεδρία έλαβε χώρα στο κτίριο του Κέντρου Μακεδονικών Σπουδών από τον καθηγητή Απόστολο Βακαλόπουλο, παρουσία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Επιστροφή