Επιμορφωτικά σεμινάρια Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (14 Φεβρουαρίου-3 Απριλίου)


Το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα σε συνεργασία με το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οργανώνει κύκλους επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διάστημα 14 Φεβρουαρίου-21 Μαρτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μία μόνο ενότητα. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται τηλεφωνικά στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο τηλέφωνο 2310 587545 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Φωτογραφίες από το σεμινάριο της 21ης Μαρτίου (Β΄ Βάθμια):

Φωτογραφίες από το σεμινάριο της 20ης Μαρτίου (A΄ Βάθμια):

Φωτογραφίες από το σεμινάριο της 13ης Μαρτίου (A΄ Βάθμια):

Φωτογραφίες από το σεμινάριο της 27ης Φεβρουαρίου (A΄ Βάθμια):

Φωτογραφίες από το σεμινάριο της 21ης Φεβρουαρίου (Β΄Βάθμια):

Φωτογραφίες από το σεμινάριο της 14ης Φεβρουαρίου (Β΄Βάθμια):

Φωτογραφίες από το σεμινάριο της 5ης Φεβρουαρίου (Β΄Βάθμια):

Επιστροφή